en_US
en
off
Mobile View
Desktop View
اسامی زبان ها

 بیاید با ما یک ‍‍حرفه ای کامل شوید

خصوصیات

 

© DD Talent  All Right Reserved 2018.

 

.

.

{$blog_Body}
2844
 

 چیست HTML

​؟

صفحات وب فایل هایی هستند که با استفاده از مرورگر مشاهده میشوند, آنها با زبانی به اسم          نوشته شده اند.         از مجموعه ای از عناصر                 و برچسبها            ساخته شده است


HTML​

HTML​

 (elements)

(tags)

 چیست PHP

 چیست C++

 چیست JAVA

​؟

​؟

​؟

 یک زبان قدرتمند برای ساخت وب سایت های پویا است. این زبان اسکریپتی میتواند با         ادغام شود.       یک زبان در سمت سرور است, بدین معنا که کدهای        روی سرور تفسیر میشوند و خروجی          و یا خروجی های دیگری تولید میکند که توسط کاربر قابل مشاهده است

HTML​

php

php

HTML

جاوا یک زبان برنامه نویسی است که درسال 1994 توسط یکی از مهندسین شرکت سان         به نام جیمز گوسلینگ نوشته شد، جیمز از نوشتن برنامه با        خسته شده بود و جاوا را برای رفع نیازهای خود طراحی کرد. مثل لینوکس ترودلز که لینوکس             را برای استفاده خود پدید آورد

(Linux)

(sun) 

C++

​برنامه نویسی         یک زبان برنامه نویسی سطح بالا با خاصیت شی گرایی می باشد. برخی از مهم ترین امکاناتی که در زبان برنامه نویسی          وجود داد عبارتند از

C++

C++

:

 

ها  template  


 ها  class  


 virtual function توابع مجازی یا  


operator overloading  


 Exception Handling مدیریت خطاها یا  


  multiple inheritances ارث بری چندگانه یا  

<

<

<

<

<

<

<