en_US
en
off
Mobile View
Desktop View
HTML زبان

خصوصیات

 

© DD Talent  All Right Reserved 2018.

 

.

.

{$blog_Body}
 
2844

HTML 

از این برای طراحی صفحات وب به صورت ایستا استفاده می شود.یعنی محتوای صفحاتی که با این زبان طراحی می شوند قابل تغییر نیستند مگر اینکه سورس آن را تغییر دهیم تا محتویات نیز تغییر کند.برای اجرای صفحات طراحی شده با فقط به یک مرور گر نیاز است و نیازی به سرور خاصی نیست

هر کسی میتواند کد صفحه وب را با مشاهده منبع آن صفحه وب ببیند. برای مثال, اگر شما روی این صفحه کلیک راست کنید و گزینه را انتخاب کنیدمیتوانید کد ی را که مرورگر برای نمایش این صفحه خوانده است ببینید. همچنین یک زبان واحد است که توسط یک سازمان واحد حمایت میشود. امکان دارد هر مرورگر کدهای  را کمی متفاوت تر ارائه دهد, پس بهتر است که همیشه فایل  خود را در چند مرورگر چک کنید تا ظاهر فایل را در هر یک ببینید. معمولا در کنار از هم برای بهبود جنبه های ظاهری یک صفحه وب استفاده میشو د. برای جداکردن محتوای وب سایت از بخش طراحی آن کاربرد دارد. مخفف کلمه می باشد